تراش مثلثی کنکو

تراش مثلثی کنکو یکی از یهترین تراش های ارزان قیمت بوده و واقعا تیغه تیزی دارد.

همچنین تنوع رنگ های این تراش برای هر سلیقه ای مناسب می باشد.

 


ناموجود