خودکار طرح پارکر تمام استیل

خودکار طرح پار با بدنه تمام استیل بسیار شبیه به طرح اصلی ساخته شده است. 


ناموجود