دفتر نقاشی فیلی سیمی طرح کارتونی

دفترهای نقاشی فیلی ، جزء اولین ابزارهای شکوفایی خلاقیت کودکان به شمار می روند. هرزمان لذت کشیدن نقاشی روی این دفترها را به یاد آوردید، بی اختیار تمام شیرینی دوران کودکی را در ذهن خود مرور خواهید کرد.

پس اجازه بدهیم کودکان ما نیز این لذت و خاطره را تجربه کنند

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود