دفتر 60 برگ دوجلد سیمی آسمان

دفترهای دو جلد، علاوه برجلد وقوایی، دارای روکش نایلونی برای محافظت بیشتر از دفتر بوده و امکان پاره شدن جلد را از بین خواهد برد.

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود