دفتر100برگ جلد سخت سلفون فرهنگ گستر

دفترهای جلد سخت سلفون با صحافی فنری فرهنگ گستر در دو سری طرح های کارتونی و طرح های فانتزی ارائه شده اند.

یکی از مهمترین مزیت های صحافی فنری، سهولت بازشدن و ورق خوردن دفتر بوده و از پاره شدن برگه های دفتر جلوگیری خواهد نمود.

طرح های عکس، بعنوان نمونه بوده و ممکن است در زمان سفارش طرح های متنوع دیگر موجود باشند


ناموجود