صفحه اشکال میخ و چکش

صفحه اشکال میخ و چکش، علاوه بر آموزش اشکال و رنگها به کودک، مهارت های حرکتی او را نیز ارتقا می دهد. این بازی شامل یک صفحه ی بازی، 10 قطعه ی پلاستیکی رنگی و یک چکش چوبی است که به کودک فرصت می دهد تا هر یک از اشکال را در محل خود قرار دهد و با چکش به آن ها ضربه وارد کند که کاملا در جای خود قرار گیرند.
این ضربه زدن برای تقویت عضلات دست کودک نیز بسیار مفید است. افزایش مهارت دست و هماهنگی عصب و عضله ، افزایش احساس کفایت و کارایی ، حل مساله از طریق آزمون و خطا ، پرورش هوش مکانیکی و آشنایی با مفاهیم هندسی و رنگها از موارد آموزشی دراین بازی است.


ناموجود